Projekty EU

Komplexní program vzdělávání zaměstnanců LUCIS, s.r.o.

Záměrem projektu je vytvořit vzdělávací program pro zaměstnance žadatele i partnera. Tento program obsahuje různé druhy kurzů a školení pro zaměstnance jak ve výrobním sektoru, tak v administrativě a vedení. Celý vzdělávací program včetně všech kurzů a školení zvýší jak odbornost zaměstnanců, tak jejich adaptabilitu. To se projeví i na konkurenceschop­nosti společnosti žadatele a partnera. Žadatel je matkou partnerské firmy. Obě společnosti mají zpracovanou společnou strategii rozvoje lidských potřeb, která se opírá o analýzu potřeb vzdělávání, dlouhodobé strategické záměry podniku a zároveň nejnovější legislativní požadavky.

Projekt „Zahraniční veletrhy společnosti LUCIS, s.r.o.

Předmětem projektu je prezentace společnosti LUCIS s.r.o. a její produkce na zahraničním veletrhu Light & Building, konaném každé dva roky ve Frankfurtu nad Mohanem za účelem posílení orientace na zahraniční trhy, rozšíření stávajícího exportního potenciálu a zvýšení objemu exportu.

Výměna strojního vybavení společnosti LUCIS, s.r.o.

Předmětem projektu je náhrada výrobních technologií – dvou zastaralých soustruhů, které jsou z dnešního hlediska neefektivní, provozně ekonomicky náročné s neekologickým provozem. Tyto stroje budou v rámci projektu nahrazeny novým ohraňovacím lisem.