Lampy awaryjne

Wybrane oprawy oświetleniowe mogą zostać wyprodukowane i podłączone zgodnie z przepisami bezpieczeństwa jako oprawy oświetlenia awaryjnego świecące w trybie stałym lub oświetlenia awaryjnego z czasem autonomii 1 lub 3 godziny. Jednostki ratunkowe można również zintegrować z systemami oświetleniowymi opartymi na protokole DALI. W takich przypadkach funkcja raportowania błędów dostarcza więcej informacji niż tylko uszkodzenie lampy, kontrolera lub akumulatora.

Jednostka ta zostaje zainstalowana zazwyczaj wewnątrz oprawy oświetleniowej; w niektórych wypadkach może zostać, ze względu na specyfika projektu, umieszczona także w rozecie oprawy sufitowej lub w podsufitce.

Oprawy LED mogą zostać wyposażone dalszymi źródłami LED z mocą 3,5 W w trybie awaryjnym. Oprawy oświetleniowe mogą zostać przygotowane na żądanie do podłączenia grupowych i centralnych systemów bateriowych odpowiednich producentów.

Skontaktuj się z działem handlowym LUCIS pod adresem info@lucis.eu, aby dowiedzieć się o cenie potrzebnych rozwiązań lub skonsultować swoje wymagania.