Projekt „Zahraniční veletrhy společnosti LUCIS, s.r.o.“

Projekt „Zahraniční veletrhy společnosti LUCIS, s.r.o.“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost

Název projektu: Zahraniční veletrhy společnosti LUCIS

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0­.0/0.0/15_016/00­05547

Zahájení projektu: 21.10. 2015

Ukončení projektu: 31.3.2018

Doba trvání (v měsících): 30

Popis projektu:

Předmětem projektu je prezentace společnosti LUCIS s.r.o. a její produkce na zahraničním veletrhu Light & Building, konaném každé dva roky ve Frankfurtu nad Mohanem za účelem posílení orientace na zahraniční trhy, rozšíření stávajícího exportního potenciálu a zvýšení objemu exportu.

Cíle projektu:

Cílem projektu je expandovat na trzích, na které již firma v minulosti pronikla, a navázat nové kontakty na trzích, na kterých se dosud zastoupení získat nepodařilo. Dále je snahou celkové rozšíření portfolia zahraničních zákazníků a partnerů.

Průběh projektu:

V rámci první etapy projektu se firma LUCIS s.r.o. zúčastnila veletrhu Light & Building v roce 2016.

V rámci druhé etapy projektu bude účast probíhat v roce 2018.

Zpět na Projekty EU