Certifikáty

Značka získaná v roce 2005 v rámci programu Česká kvalita. Jeden z nejstarších symbolů pro bezpečný výrobek na světě. Značka ESČ je výrazem kvality výrobního programu a společnosti LUCIS jako celku.

Certifikát označující shodu výrobků s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků, certifikátem jsou označeny všechny výrobky LUCIS od roku 2007.

Certifikát pro vývoz do Celní unie Ruska, Kazachstánu a Běloruska.